Homer ehituspoe ostutingimused

E-poe tingimused

I Üldsätted

1. Käesolevad eHomer OÜ (edaspidi Homer või müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.ehomer.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi Homer e-pood), tellivad e-poest kaupu, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on Homeril ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Homeril eraldiseisva nõusolekuta õigus:

- saata ostjale Homer e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides;

- säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks Homeri e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

4. Kõiki Homeri internetipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. eHomer OÜ ei avalda teatavaks saanud kliendiandmeid kolmandatele osapooltele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Homeri internetipoe andmebaasist. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

5. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e- maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e- postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

III Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

6. Homeri e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

7. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusele on e-poel õigus nõuda kaupade eest 100% ettemaksu. Homerist tehtud ostud on OstuKaitse garantiiga. See tähendab, kui Homer ei tarni kaupasid või ei tagasta raha saab klient esitada nõude Ostukaitse OÜ-le, kes garanteerib raha tagastamise 100% ulatuses.

8. Homeri e-poe toodete soodushinnad kehtivad sisselogitud klientidele.

9. Ostukorvi lehel saab soovi korral muuta tellimuse sisu. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist läbi internetipanga.

10. E-poes saab kauba eest tasuda järgmiste e-pangalinkide kaudu: LHV, Swedpank, SEB, pangaülekandega.

11. Pärast kaupade eest tasumist pangalingi kaudu väljuge e-panga lehelt klõpsates nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“. Tellimuse ja makse kinnituseks saadetakse teile e-posti tellimuse kinnitus.

12. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning võetakse kliendiga ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

13. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt tarnetingimustele. Kaup antakse üle vaid ostjale, dokumendi alusel. Kolmas osapool saab kauba vastuvõtta vaid müüja kokkuleppel ostjaga.

14. Homeril on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

- kaup on laost otsa saanud;

- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Kui Homeril ei ole võimalik tellimust täita, võtab Homer ostjaga ühendust ning pakutakse kliendile asendustoodet või tagastatakse ostja soovil tasutud summa. Kokkuleppel on võimalik müüja poolne osaline raha tagasimakse või ostja poolne raha juurudemakse, vastavalt asendustoote kehtivale müügihinnale.

IV Kaupade kohale toimetamine

15. Täpsem info transpordi kohta on e-poe päises oleval lingil "Transport" lehel. Kaubad tarnime 1 nädala jooksul, reaalne tarneaeg on 1-3 päeva. Kliendiga võetakse ühendust hiljemalt järgmisel päeval peale tellimuse vormistamist, kinnitatakse tellimus ja täpsustakse tarnetingimused, aeg, koht, muud iseärasused.

V Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

16. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Juhul kui ostja on tasunud ka lisateenuse OK Plus+ eest, kehtib talle tagastusõigus 21 päeva.

17. Tarbijale tagastatakse tema poolt tasutud summa kaupade eest viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest ettevõtjani. Juhul kui ostja on tasunud ka lisateenuse OK Plus+ eest, tagastatakse ostusumma mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul, kaupade tagastamise hetkest.

18. Kauba tagastamisega seotud kulud (sh. transpordikulu) kannab ostja.

19. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui kaup on valmistatud spetsiaalselt ostja isiklikke vajadusi arvestades või ostja esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubaga koos on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

20. Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil info@ehomer.ee, kuhu tuleb märkida: tagastatav kaup, tellimuse number ning teie arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Või täita avaldus Homeri e-poes.

VI Vastutus ja vaidluste lahendamine
21. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

22. Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse puhul on määratud VÕS § 218, mille alusel tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

23. Puudustega kauba korral on ostjal õigus nõuda:
- kauba asendamist uue kaubaga;
- ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
- müüjal ei ole võimalik kaupa asendada;
- müüja ei ole mõistliku ajajooksul kaupasid vahetanud;
- kauba asendamisega on tekitatud ostjale põhjendamatuid ebamugavusi;
- nõuda toote vigade parandamist, müüja võimaluste ja kompetentsi piires, kasutates oma tehnikut või pakkudes sisseostetud spetsialistiteenust

24. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, ladustamise, hoidmise või rikkumise tõttu. Samuti ei vastuta müüja kauba väärkasutamisest tekkinud muude kahjude eest.

25. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-postile: info@ehomer.ee.

26. eHomer OÜ kontor on avatud tööpäevadel kell 8.30-17.00, aadressiga Meistri 16, 13517 Tallinn, Harjumaa. Jaotuskeskus asub Veerme 31, Tallinn ja tegeleb tellimuste väljastamisega.

27. Teavet tellimuse kohta saab Homer infotelefonil 6007207, või e-posti aadressil info@ehomer.ee.

28. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Endla 10A, Tallinn, 10122, e-post: info@ttja.ee. Tarbijavaidluste komisjon on tarbijavaidlusi lahendav sõltumatu ja erapooletu üksus, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, kus vaidluses osalevad pooled on Eestis elav tarbija ja Eestis registreeritud ettevõtja. Kõikidele tarbijatele üle Euroopa Liidu on avatud elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning see on avatud ligipääsuks aadressil http://ec.europa.eu/odr. Eestis koordineerib selle tööd TTJA all tegutsev tarbijavaidluste komisjon.

Lumav Commerce